Äimärautio

EN
Äimärautio is a community where people share a tremendous passion and a total commitment to horses. It is a community where horses are a way of life. Äimärautio is a place full of encounters between man and horse. At its best this encounter can be fundamental and extraordinary. Momentarily the horse offers an opportunity to a hollistic connection, where the animal is involved with its entire being. This requires constant self-observation and assessment of one’s own behavior in relation to an animal whose mind is dominated by the thought of fleeing. On the other hand, the connection to the horse offers special space for the creative and intuitive mind.

The series present everyday encounters in and around the stables. These are encounters often hidden from the public outside of the racing times and behind the scenes of competition days. I have photographed in Äimärautio stable area during the years 2015-17. The portraits, details and landscapes explore the relationship between man and horse. The portraits present the wide variety of horse people. They carry the atmosphere of the stables and project the way of life around horses. The detail images converse on today’s horse culture, which involves affection and care, but on the other hand humanizes the animal. The ladscape of Äimärautio is the scene for both the portraits and the detail images connecting them into one entity. The landscape reflects the mindscape I have around horses.

Äimärautio is a land area of hundred acres dedicated to horse sports in Oulu, Northern Finland.

FIN
Äimärautio on yhteisö, jossa ihmisiä yhdistää valtava intohimo ja totaalinen sitoutuminen hevosiin, jolle hevoset ovat elämäntapa. Äimärautio on paikka, joka on täynnä ihmisen ja hevosen välisiä kohtaamisia. Tämä kohtaaminen on parhaimmillaan ihmeellinen ja perustavanlaatuinen. Hevonen tarjoaa hetkellisen mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen yhteyteen, jossa eläin on mukana koko olemuksellaan. Ihmiseltä se vaatii jatkuvaa itsensä tarkkailemista ja oman käyttäytymisen arvioimista suhteessa eläimeen, jonka mieltä hallitsee pakenemisen vietti. Toisaalta yhteys hevoseen tarjoaa tilaa luovalle ja intuitiiviselle mielelle.

Äimärautio –sarjan teokset kertovat suurelle yleisölle näkymättömistä arkisista kohtaamisista talleilla ja niiden ympäristössä. Olen kuvannut Oulun Äimärautiolla vuosina 2015-2017 muotokuvia, detalji- ja miljöökuvia, joiden keskiössä on ihmisen ja hevosen välinen suhde. Muotokuvat välittävät kuvan harrastajien laajasta kirjosta. Niistä välittyy tallimaailman ilmapiiri ja elämäntapa. Detaljikuvat puolestaan kertovat nykypäivän hevoskulttuurista, johon liittyy kiintymys ja huolenpito, mutta toisaalta myös eläimen inhimillistäminen. Äimäraution miljöö toimii näyttämönä sekä muoto- että detaljikuville sitoen ne yhdeksi kokonaisuudeksi.